Bein sport 1 tv de nasıl izlenir

Özellikle birçok futbol karşılaşmasının yayınlandığı ve eskiden Lig TV olarak bilinen beIN Connect ve beIN Sports’u birçok kişi ücret vermeden izlemek ister. Bu normal şartlarda pek mümkün gözükmektedir. Fakat uygun frekans bilgileri girilerek beIN Sports Haber kanalını televizyonunuzdan veyahut internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden izleyebilirsiniz. Peki beIN Sports Haber nasıl ücretsiz olarak izlenir? beIN Sports Haber internetten izlenebilir mi? beIN Sports Haber hangi maçları vermektedir?

Birçok spor sever, Türkiye Futbol liginin ve diğer birçok spor müsabakasının ücretli bir şekilde yayınlandığı beIN Sports ve beIN Connect kanallarından ücretsiz olarak bu müsabakaları izlemek ister. Fakat yayıncı kuruluş herhangi bir ücret ödemeden izleyicilerine bu hizmeti sunmaz. Fakat belli durumlarda beIN Sports Haber üzerinden ücretsiz olarak maç izlemek mümkün. İşte tüm detayları ile beIN Sports Haber'den ücretsiz olarak maç izleme…

beIN Sports Haber'den ücretsiz olarak faydalanma

beIN Sports, ülkemizde Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig başta olmak üzere birçok spor müsabakasının yayıncı kuruluşu olarak görev almaktadır. Verilen ücret karşılığında spor severler takımlarının maçlarını televizyonları veyahut mobil cihazları vasıtasıyla izleyebilmektedir. Bunun dışında özellikle lig maçlarının tamamı ücretli bir şekilde yayınlanmaktadır. Fakat beIN Sports Türk futbol takımlarının Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa UEFA Ligi maçlarını izleyicilerine ücretsiz olarak izleme fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra maç özetleri, goller, takımlar hakkımda haberlere de bu kanal vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Bu maçları izleyebilmek için öncelikle beIN Sports Haber kanalının televizyonumuzda mevcut olması gerekmektedir. Eğer mevcut değilse beIN Sports Haber kanalını televizyonumuza dahil etmek için şu frekans bilgileri kullanılabilir;

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12378 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı

Uydu: Eutelsat 7C

Frekans: 10804 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Bein sport 1 tv de nasıl izlenir

Türksat 4A Uydu alıcısından beIN Sports Haber kanalı nasıl yüklenir?

Eğer beIN Sports Haber kanalını televizyonumuza yükleyip, takımızımın Avrupa maçlarını ve diğer haberleri takip etmek istiyorsak belli adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle antenimizin Türksat 4A uydu alıcısını kapsaması gerekiyor.

Daha sonra kurulum menüsünden Frekans Ekle kısmına geçeriz.

Uydu olarak Türksat 4A uydu alcısını seçmemiz gerekmektedir.

Bu seçimi yaptıktan sonra, önümüze çıkan bölümde frekans kısmına 12379 yazmamız gerekmektedir.

Polarizasyon kısmını ise Horizontal Yatay olarak seçeriz.

Sembol bölümüne 3000 yazdıktan sonra FEC değer de otomatik olarak dahil edilecektir. Eğer otomatik olarak dahil edilmezse FEC değerini 3/3 olarak atamamız gerekir.

İnternet üzerinden beIN Sports Haber nasıl izlenir?

Belli maçların ücretsiz olarak sunulduğu beIN Sports Haber kanalı internette üzerinden de ücretsiz olarak izleenebilir. Eğer uydu alcısı ile uğraşmak istemiyorsanız, internet üzerinden kolaylıkla bu hizmete erişebilirsiniz.

İnternet üzerinden beIN Sports Haber'i takip ederek maçların geniş ve detaylı özetleri ve diğer spor müsabakaları ile ilgili haberleri de izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra beIN Sport'un internet sitesinde takipçilere sunulan Video Lig vasıtasıyla, futbolseverler tuttukları takımların maç özetlerini, haberlerini, en güzel gollerini ve ilginç pozisyonlarını izleyebilecektir.

36 ülkede hizmet veren beIN Sports, verdiği hizmet ile futbol severlere stadyumlara gitmeden maç izleme imkanı sunuyor. Birçok ülkenin futbol liglerini rahatlıkla takip edebilmek için belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret ödendiği taktirde şifresiz olarak tüm maçlara erişilebilir. Bunun yanı sıra ücretsiz şekilde sunulan beIN Sports Haber ile de belli maçlar ve haberler ücretsiz olarak izlenebilir. .

Sport Toto S�per Lig ve daha bir �ok ligin canl�, an�nda ma�lar�n�n yay�nlayan Lig tv, uzun zaman �nce Bein b�nyesine sat�lm�� ve ad� Bein Sports olmu�tu. Vatanda�lar Google'da Lig Tv diye aratt�klar�nda kar��lar�na Bein Sports ��k�yor. Lig Tv ve Bein Sports izlemek i�in a�a��da yasal linki bulabilirsiniz.

S�per Lig ma�lar� internet �zerinden nas�l izlenir? T�rkiye'de futbolseverler her hafta bir�ok kar��la�man�n oynand��� s�rada internet �zerinden ma� izlemek i�in aramalar yap�yor. Yay�nc� kurulu� be�N Sports'tan yay�nlanan kar��la�malar sadece Digit�rk �zerinden abone olarak izlenilebilmektedir. �nternet �zerinden herhangi illegal bir yay�n su� olarak de�erlendirilir ve bu �ekilde yay�n izleyen ki�iler de cezaland�r�l�r. S�per Lig ma�lar�n� �yelik alarak Digit�rk Play�zerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de a�a��daki linkten ula�abilirsiniz.

Bein sports izlemek i�in abone olmal�s�n�z abone olmak i�in t�klay�n
beIN Sports T�rkiye, 2000 y�l�nda I�IK TV ad�yla Mehmet Emin Karamehmet taraf�ndan Digiturk platformu i�in sat�n al�nan, 2001 y�l�nda yine Mehmet Emin Karamehmet ve �ansal B�y�ka taraf�ndan ad� L�G TV yap�lan ve 2017 y�l�nda beIN Media Group taraf�ndan ad� beIN SPORTS olarak de�i�tirilen, 2001 y�l� ba��ndan beri S�per Lig ma�lar�n�n naklen yay�n haklar�n� elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yay�n yapan T�rk �ifreli futbol kanal�d�r. Kanal�n sahibi Digital Platform �leti�im Hizmetleri A.�.'dir.

S�per Lig, 1. Lig, UEFA Kad�nlar �ampiyonlar Ligi, �ngiltere Premier Ligi, �spanya La Liga, �spanya Kral Kupas�, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupas�, Brezilya Serie A, S�o Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvas�, Diamond Ligi, WTA �ampiyonas�, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol �ampiyonlar Ligi ve Basketbol S�per Ligi'nin m�sabakalar�n� yay�nlayan 7 beIN SPORTS T�rkiye kanal�ndan canl� yay�nlamaktad�r. T�rkiye Futbol Federasyonu taraf�ndan "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonlar� TFF S�per Lig ve TFF 1. Lig M�sabakalar� Yay�n Haklar�n�n Devri i�in D�zenlenen Medya Haklar� �halesi"nde S�per Lig'in canl� yay�n haklar�n� i�eren A paketini, 321 milyon dolarl�k teklifiyle Digiturk'�n kazanmas�yla birlikte Lig TV ve y�ksek ��z�n�rl�kle yay�n yapan karde� kanal� Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar S�per Lig yay�n haklar�n� elinde tutmaya hak kazanm��t�r. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yap�lan anla�ma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 y�l ge�erli olmak �zere sponsor olmu�tur. Lig TV de bu anla�ma gere�i bu liglerdeki �nemli ma�lar� yay�nlamaya hak kazanm��t�r.

13.01.2017 Cuma g�n�nden itibaren kanallar�n ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak de�i�tirilmi�tir. Daha sonra s�ras�yla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanallar� a��lm��t�r. Bu en son a��lan kanallarda m�sabakalar d���nda herhangi bir yay�n bulunmamaktad�r. K�sa bir s�re sonra 93.KANAL �ak��an m�sabaka olmad���ndan ge�ici olarak kapat�lm��t�r. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallar�n�n isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak de�i�tirilerek devaml�l�k sa�lanm��t�r. Pek yak�nda 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 ad�yla yeniden a��lacakt�r. beIN SPORTS Haber kanal� test yay�nlar�na ba�lam��t�r. �ok yak�nda Normal yay�nlar�na ba�layacak ve platformun T�rksat'taki ilk �ifresiz kanal� olacakt�r. beIN CONNECT ile bu m�sabakalar�n �nemli anlar� ve �zetleri internet arac�l��� ile interaktif bir �ekilde de yay�n yap�lmaktad�r. S Sport kanal� ile yap�lan anla�ma neticesinde �ngiltere Premier Ligi'nde �ak��an m�sabakalar beIN SPORTS kanallar�nda yay�nlanmaktad�r. M�sabakalar genelde kanal say�s� yetmedi�i i�in beIN CONNECT �zerinden yap�lmaktad�r.

Tarih�e
2000 y�l� sonlar�nda S�per Lig yay�n halklar�n� elinde bulunduran I�IK TV'yi sat�n alarak spor kanal�n�n temellerini atm��t�r.
2001 y�l�nda Digiturk b�nyesinde ki ilk yay�nlanan m�sabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol kar��la�mas�d�r.
2003 y�l�nda Mehmet Emin Karamehmet ve �ansal B�y�ka taraf�ndan isimi de�i�tirilerek L�G TV resmen kurulmu� oldu.
2008 y�l�nda L�G TV'ye ba�l� SPORMAX kanal� kurulmu�tur ve L�G TV logosu de�i�tirilmi�tir.
2009 y�l�nda L�G TV HD ve SPORMAX HD kanallar� yay�na ba�lam��t�r.
2010 y�l�nda L�G TV 3D kanal� yay�na ba�lam�� ve ilk yay�n� Fenerbah�e - Galatasaray derbisi olmu�tur. Ayr�ca bu kar��la�ma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullan�lm��t�r. Ayr�ca Show TV'de yay�nlanan Spor Sayfas� haber program� bir s�re her ak�am L�G TV merkez st�dyolar�ndan yay�nlanm��t�r.
2011 y�l�nda L�G TV 2 kanal� a��lm�� ve b�t�nl��� sa�lamak amac�yla SPORMAX kanal�n�n ad�n� de�i�tirerek L�G TV 3 yap�lm��t�r.
2014 y�l�nda L�G TV 4 kanal� yay�na ba�lam��t�r. Ayr�ca Digiturk'de ilk kez 4K canl� yay�n yap�lm��t�r. Bu yay�n Galatasaray - Be�ikta� derbisi olmu�tur.
2015 y�l�nda beIN Media Group Digiturk platformunu sat�n alarak spor konusunda daha fazla yay�n yap�lm�� b�ylelikle kanal say�s� m�sabaka fazlal���ndan yetmemeye ba�lam��t�r ve bu nedenle 2 ge�ici kanal a��lm��t�r.
2016 y�l�nda L�G TV 4K kanal� d�n���ml� yay�na ba�layarak tam anlam�yla 4K yay�n� ba�lam��t�r.
2017 y�l�nda L�G TV kanallar� isim de�i�tirerek beIN SPORTS olmu�tur ve bu sezonda 4 kanal yetmemi� ge�ici 3 kanal daha a��lm��t�r. Ayr�ca beIN SPORTS 3D kanal� kapat�lm��t�r.
2017 y�l� yaz�nda s�rekli ge�ici kanal yerine 2 spor m�sabakas� yay�nlayan Max 1, Max 2 kanallar� ve 1 spor haberi yay�n� yapan Haber kanal� yay�na ba�lam��t�r.
�u an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanallar� ile toplam 15 kanalla yay�nlar�n� ger�ekle�tirmektedir.

Kanallara G�re Yay�nlanan M�sabakalar
beIN SPORTS 1'de S�per Lig, UEFA Kad�nlar �ampiyonlar Ligi ve �e�itli programlar yay�nlanmaktad�r.
beIN SPORTS 2'de S�per Lig, S�per Lig, �spanya La Liga, �spanya Kral Kupas�, Basketbol S�per Ligi, EuroLeague, EuroCup ve �e�itli programlar yay�nlanmaktad�r.
beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupas�, Basketbol S�per Ligi, EuroLeague, EuroCup ve �e�itli programlar yay�nlanmaktad�r.
beIN SPORTS 4'te S�o Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvas�, Diamond Ligi, WTA �ampiyonas� ve �ak��an m�sabakalar yay�nlanmaktad�r.
beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve �ak��an m�sabakalar yay�nlanmaktad�r.
beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve �ak��an m�sabakalar yay�nlanmaktad�r.
beIN SPORTS 3 Max'de yay�nlanacak m�sabakalar belli de�ildir.
beIN SPORTS Haber'de Spor m�sabakalar�yla ilgili haberleri ve �e�itli programlar yay�nlanacakt�r.
beIN SPORTS 4K'da S�per Lig'den se�ilen m�sabakalar yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS 1
Digiturk platformunda 77 numaral� kanald�r. 4 Ocak 2000'de I�IK TV ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� L�G TV ve beIN SPORTS 1 olarak de�i�tirilmi�tir. Bu kanaldan S�per Lig, UEFA Kad�nlar �ampiyonlar Ligi ve �e�itli programlar yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS HD 1
Digiturk platformunda 377 numaral� kanald�r. 13 Nisan 2008'de L�G TV HD ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� beIN SPORTS HD 1 olarak de�i�tirilmi�tir. beIN SPORTS 1 kanal� ile e� zamanl� HD kalitede yay�n yapmaktad�r. Bu kanaldan S�per Lig, UEFA Kad�nlar �ampiyonlar Ligi ve �e�itli programlar yay�nlanmaktad�r.

Ayr�ca 2008 Avrupa Futbol �ampiyonas� ma�lar�n� HD kalitesi ile yay�nlam��t�r. S�per Lig'in 2010-11 sezonunda bir�ok yenili�e gitmi�lerdir. Ma� yay�nlar�nda saniyede 1000 kare �ekebilen Phantom HD kameray� baz� kar��la�malarda kullanmaya ba�lam��lard�r. Ayr�ca ilk defa bu sezondan itibaren S�per Lig'de oynanan 9 ma��n hepsini canl� yay�nlamaya ba�lam��t�r. Ma� yay�nlar�n�n �ekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlar�nda HD Protek firmas� yapm��t�r. 2010-11 sezonunda da HD Protek �ekimlere devam etmektedir.

beIN SPORTS 2
Digiturk platformunda 78 numaral� kanald�r. 10 Eyl�l 2011'de L�G TV 2 ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� beIN SPORTS 2 olarak de�i�tirilmi�tir. Kanal�n kurulu� amac� Digiturk platformunun yeni yay�n ihalelerini kazanmas�yla kanal say�s�n�n yetmemesidir. �ngiltere Premier Ligi m�sabakalar� bu kanaldan yay�nlanmaktayd�. 2017 y�l�nda yap�lan anla�mayla yay�n haklar�n� Saran Holding kurulu�u olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yay�n yapan S Sport kanal�na geri devredildi. Bu kanaldan S�per Lig, �spanya La Liga, �spanya Kral Kupas�, Basketbol S�per Ligi, EuroLeague, EuroCup m�sabakalar� yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS HD 2
Digiturk platformunda 378 numaral� kanald�r. 10 Eyl�l 2011'de L�G TV 2 HD ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� beIN SPORTS HD 2 olarak de�i�tirilmi�tir. beIN SPORTS 2 kanal� ile e� zamanl� HD kalitede yay�n yapmaktad�r. Kanal�n kurulu� amac� Digiturk platformunun yeni yay�n ihalelerini kazanmas�yla kanal say�s�n�n yetmemesidir. �ngiltere Premier Ligi m�sabakalar� bu kanaldan yay�nlanmaktayd�. 2017 y�l�nda yap�lan anla�mayla yay�n haklar�n� Saran Holding kurulu�u olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yay�n yapan S Sport kanal�na geri devredildi. Bu kanaldan S�per Lig, �spanya La Liga, �spanya Kral Kupas�, Basketbol S�per Ligi, EuroLeague, EuroCup m�sabakalar� yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS 3
Digiturk platformunda 79 numaral� kanald�r. 23 A�ustos 2008'de SPORMAX ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� L�G TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak de�i�tirilmi�tir. �ngiltere Premier Ligi m�sabakalar� bu kanaldan yay�nlanmaktayd�. 2017 y�l�nda yap�lan anla�mayla yay�n haklar�n� Saran Holding kurulu�u olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yay�n yapan S Sport kanal�na geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupas�, Basketbol S�per Ligi, EuroLeague, EuroCup m�sabakalar� yay�nlanmaktad�r. Wimbledon Tenis Turnuvas�, ATP World Tour Masters 1000 kar��la�malar� yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS HD 3
Digiturk platformunda 379 numaral� kanald�r. 27 Eyl�l 2008'de SPORMAX HD ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� L�G TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak de�i�tirilmi�tir. beIN SPORTS 3 kanal� ile e� zamanl� HD kalitesinde yay�n yapmaktad�r. �ngiltere Premier Ligi m�sabakalar� bu kanaldan yay�nlanmaktayd�. 2017 y�l�nda yap�lan anla�mayla yay�n haklar�n� Saran Holding kurulu�u olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yay�n yapan S Sport kanal�na geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupas�, Basketbol S�per Ligi, EuroLeague, EuroCup m�sabakalar� yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS 4
Digiturk platformunda 80 numaral� kanald�r. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 ad�yla yay�na ba�lam��t�r. Daha sonra ad� beIN SPORTS 4 olarak de�i�tirilmi�tir. M�sabaka oldu�u zaman sadece canl� yay�n yap�lmaktad�r. Onun d���nda sadece haftal�k ya da g�nl�k m�sabaka program�n� g�sterir. Bu kanaldan S�o Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvas�, Diamond Ligi, WTA �ampiyonas� ve �ak��an m�sabakalar yay�nlanmaktad�r.

beIN SPORTS televizyondan nasıl izlenir?

Ios, Android ve windows8 işletim sistemine sahip cep telefonu ve tabletlerinizden beIN CONNECT uygulamasını indirerek. Vapurda, serviste, öğle yemeğinde, kısaca dilediğiniz yerde 100'den fazla TV kanalın izleyebilir; canlı yayını durdurup geri alabilirsiniz.

beIN CONNECT televizyondan nasıl izlenir?

beIN CONNECT ile Web, Cep, Tabletten Nasıl İzlerim?.
Smart TV'nizin internete bağlı olduğundan emin olun..
Smart TV'nizin uygulama marketinden beIN CONNECT uygulamasını seçerek televizyonunuza indirin..
beIN CONNECT'e giriş yapın..

beIN Sport 1 Hangi platformda?

Digiturk platformunda 85 numaralı kanaldır. 25 Ekim 2017'de yayın hayatına başlamıştır. Platformun ilk ve tek şifresiz kanalıdır. Genellikle spor haberleri, programları ve maç özetleri yayınlanmaktadır. Türksat ve Eutelsat uydularından şifresiz izlenebilmektedir.

beIN CONNECT TV yansıtma nasıl yapılır?

parmağınız ile ekranı yukarı doğru hareket ettirdiğinizde TV'ye gönderim işlemi gerçekleştirilecektir. dokunarak da TV'ye gönderebilirsiniz. incelemeye devam edebilir ve dilediğiniz farklı bir içeriği izleyebilirsiniz. izlemeye devam edebilirsiniz.