Ayt de kaç tane tarih sorusu var

TYT AYT SINAV SİSTEMİ

TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER

Soru Sayısı

Türkçe                                                          Toplam

40

Sosyal Bilimler

Coğrafya

5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

Felsefe

5

Tarih

5

Toplam

20

Temel Matematik                                       Toplam

40

Fen Bilimleri

Biyoloji

6

Fizik

7

Kimya

7

Toplam

20

Toplam

120

 Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Testler

Soru Sayısı

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına

Ortalama Süre

Türkçe

40

1,125 dk.

Sosyal Bilimler

20

Temel Matematik

40

Fen Bilimleri

20

Toplam

120

135 dk.

Alan Yeterlilik Testlerinin İçeriği ve Soru Sayıları

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ

Soru Sayısı

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Türk Dili ve Edebiyatı

24

Sosyal Bilimler-1

Coğrafya -1

6

Tarih -1

10

Toplam

40

Matematik                                                           Toplam

40

Sosyal Bilimler-2

Coğrafya – 2

11

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)

12

Tarih – 2

11

Toplam

40

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

  • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.
  • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.
  • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.
  • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

İkinci Oturum

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Testler

Soru Sayısı

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süreler

İki Test 80 Soru

Üç Test 120 Soru

Dört Test 160 Soru

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

40

2,25 dk

1,5 dk

1,125 dk

Sosyal Bilimler-2

40

Matematik

40

Fen Bilimleri

40

Toplam

160

180 dk

(3 saat)

180 dk

(3 saat)

180 dk

(3 saat)

Yabancı Dil Testi

Testler

Soru Sayısı

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre

Yabancı Dil

80

1,5 dk.

Toplam

80

120 dk.

AYT tarih kaç tane?

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde sorulacak 40 sorudan 24'ü Edebiyat, 10 soru Tarih-1 ve 6 soru Coğrafya-1 konularından oluşmaktadır. AYT Sosyal Bilimler-2 testinde ise 40 sorudan 11'i Tarih-2, 11'i Coğrafya-2, 12'si Felsefe, geri kalan 6'sı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularından çıkmaktadır.

TYT AYT tarih kaç soru?

Tarih dersinden TYT sınavında 5, AYT sınavında ise 10 soru gelmektedir. Soru gelebilecek konuları belirleyip buna göre sınava hazırlık programı yapmak sürenin çok değerli olduğu sınav senesinde oldukça önem arz ediyor.

Tarih 2 de kaç soru var?

İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din ...

AYT sınavında kaç soru var?

Faka üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

AYT de hangi sorular var?

Pazar günü gerçekleştirilecek olan İkinci Oturumda AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar dır.

AYT de hangi konudan kaç soru çıkıyor?

Oturum olarak ta bilinmektedir. AYT sınavında toplam 160 soru sorulmaktadır. AYT sınavı 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Sosyal Bilimler-2 ve 40 Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testi sorusundan oluşmaktadır. AYT 'nin açılımı (Alan Yeterlilik Testi) olarak bilinmektedir.