7 sınıf 1 ünite fen bilimleri test

7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Hakkında

7 sınıf 1 ünite fen bilimleri test

Doğada bulunan canlı ve cansız bütün varlıkları inceleyen ve bunu incelerken ilke, kuram ve olgulara dayandıran bir bilim dalıdır. Fen bilimleri doğadaki ister canlı isterse de cansız bütün varlıkların hareketlerini birbiriyle olan ilişkilerini incelemektedir.

Fen bilimleri karmaşık olan doğa olaylarını sistematik bir şekilde gözlem ve deneylere dayandırarak basite indirgemektedir. Fen bilimleri çevreyi tanırken öncelikle problem tespit ederek bu probleme uygun gözlem ve deneyler yapmaktadır. Kurulan hipotezler gözlem ve deneylerle doğrulandığında teori ve sonrasında ise kanun olarak genel geçer hale gelmektedir.

Fen bilimleri evrende var olan olguları açıklarken gözlem ve deneyler kullanarak ortaya koyduğundan dolayı sosyal bilimlere göre daha objektif ve daha kalıcı bilgilerdir. Fen bilimleri birçok bilim dalının bir araya gelmesiyle meydana gelen bir bilim dalıdır.

Fen bilimleri altında fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi bilim dallarını da barındırmaktadır. Yaşantımızla bu kadar içli dışlı olayları inceleyen fen bilimleri dersi öğrenciler için hayatı tanımalarını ve doğayı anlamalarını kolaylaştırmaktadır. 7. sınıf fen bilimleri testleri öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak doğada var olan olay ve olguları daha rahat anlamalarını sağlamaktadır.

Fen Bilimleri Öğrencilere Ne Kazandırır?

Bilim ve teknolojinin temelini oluşturan fen bilimleri her öğrencinin mutlaka öğrenmesi gereken derslerin başında gelmektedir. 7. sınıf fen bilimleri dersi alan bir öğrenci fen becerilerini arttırarak araştırma ve öğrenmeye açık birer öğrenci haline gelecektir. Aynı zamanda araştırma ve muhakeme yeteneği gelişeceği gibi soyut bilgileri muhakeme etme ve hayal gücünün gelişimi gibi noktalarda da öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yapacaktır.

7. Sınıf fen testleri çözerek fen bilimleri dersi öğrencileri üzerinde belli başlı önemli LGS sınav kazanımları bulunmaktadır. Öğrencilerin merakları, yaratıcılıkları, bilimsel teknik alanında ilerleme eleştirel düşünme gibi konularda öğrencilerin mesafe kat etmeleri 7. sınıf fen test çözümü mantığını kazanmaları sağlanmaktadır. Fen bilimleri dersi sayesinde öğrenciler araştırma ve merak duyguları aşılamak, çevreye ve doğal süreçlere karşı sorumluluk bilinci geliştirmektir.

7. sınıf fen testleri gözlem duygusunu ve doğal kusurlardan dolayı öğrenciler çevresinde gelişen olayları daha farklı bir gözle inceleme fırsatı elde ederler. Herhangi bir sorunla karşılaşan öğrencilerin 7. sınıf fen test çözümleri ile hayata dair pekişen fen bilimleri ile öğrendiği yaşamsal bilgiler doğrultusunda çözüm yolları geliştirmesi ve sonuç elde edilmesi sağlanmaktadır. Yaşam becerileri kazanmasında öğrencilere ciddi katkıları 7. sınıf fen bilimleri dersi birçok konuda meydana gelmektedir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Öğrenci Kazanımları

7. sınıf fen bilimleri konuları güneş sistemi ve ötesi ünitesi ile öğrencilerin güneş sistemi hakkında bilgi edinmeleri gök cisimlerinin birbiriyle olan ilişkilerinin incelenmesi teleskop kullanımı pratik kazanımı, Yıldız ve takımyıldızları galaksiler hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Hücre ve bölünmeler ünitesiyle bitki ve hayvan hücresi, hücre doku organ ilişkilerine mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını, üreme hücre oluşumuna bölünmeler arasındaki farkları öğrenmektedirler.

7. sınıf fen bilimleri kuvvet ve enerji ünitesi ile kütle ve ağırlık arasındaki farkları yerçekimini kütle çekim kavramını kuvvet iş ve enerji döngüsünün fark edilmesini hava ve su direncini öğrenerek bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

Saf madde ve karışımlar ünitesi ile proton nötron ve elektron arasındaki bağlantıyı, saf maddeler element bileşik ve karışımlarla ilgili farkları karışımların ayrıştırılması ve yöntemleri element sembolleri geri dönüşüm gibi konularda fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır. Eşin madde ile etkileşimi canlılarda üreme büyüme ve gelişme elektrik devreleri gibi üniteler ile öğrenciler yenilikçi düşünme becerileri kazanmaktadırlar.

7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri ve Güncel Sorular

Öğrenciler için öğrenilmesi zor ve karmaşık gibi görünen 7. sınıf fen bilimleri dersini görsellerle desteklenerek öğrenmelerini kolaylaştıran çözümlü testlerimiz ile kalıcı ve hızlı öğrenme kazanımları kolaylıkla elde edilmektedir. Öğrenirken eğlenebilecekleri anlamadıkları noktalarda çözümlü anlaşılır testler ile çocukların konuları pekiştirmesi sağlanarak 7. Sınıf fen bilimleri dersi hakkında ilgileri artmaktadır.

7. Sınıf Fen Bilimleri ve Yeni Müfredat

Bilim ve teknolojinin zeminini oluşturan 7. sınıf Fen Bilimleri dersi, ilkokul 3. Sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar öğrencilerin karşılaştıkları en önemli derslerden birisidir. Öğrencilerin kendisini, yaşadığı çevreyi ve çevredeki canlıları anlayabilmesi için Fen Bilgisi dersi çok önemlidir. Ayrıca Fen Bilgisi dersi, okul başarı puanını oldukça etkileyen bir derstir.

7. sınıf Fen Bilimleri konuları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredata uygun şekilde hazırlanmış ve ünitelere ayrılmıştır. Fen Bilgisi dersi, öğrencilerin lisede karşılaşacakları Fizik-Kimya-Biyoloji gibi derslerin zeminini de oluşturur. Oldukça önemli 7. sınıf Fen Bilimleri konularında başarılı olabilmek için ders kitaplarına ek olarak farklı kaynaklardan da faydalanmak gerekir. 7. Sınıf Fen Bilimleri dersine ait konularla ilgili günlük, haftalık ve aylık olarak düzenli 7. sınıf fen test çözümü ile LGS sınavı ile ilgili önemli gelişme elde edilmektedir.