5 sınıf fen bilimleri 4 ünite test

5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Hakkında

5 sınıf fen bilimleri 4 ünite test

Fen bilimleri dersi öğrencilerin 5.sınıfta görecekleri derslerden biridir. Sayısal dersler arasında yer alan bu dersin kapsamında öğrenciler yaşadıkları dünya, canlılar ve kuvvet gibi kavramlar hakkında bilgiler edinirler. Sayısal derslerin temeli olan fen bilimler dersi kapsamında 7 ünite verdir ve her ünite kendi içerisinde birçok farklı konuya ayrılır.

Yaşanılan dünya hakkında son derece önemli bilgiler veren bu ders sayesinde öğrenciler madde kavramının ne olduğunu öğrenmekle kalmaz aynı zamanda ışığın yayılması ve yansıması gibi konularda da birçok bilgiler edinir. 5. sınıf fen bilimleri dersi öğrencilerin kolay kavrayabileceği ve eğlenerek öğrenebilecekleri dersler arasında yer alır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Konuları

5. sınıf fen bilimleri ders konuları arasında birçok farklı konu vardır. Ünite şeklinde işlenen dersin bir kısmı birinci dönem bir kısmı ise ikinci dönem şeklinde işlenir. İlk ünite kapsamında öğrenciler Güneş’in yapısı ve özelliklerini, Ay’ın yapısı ve özelliklerini, Ay’ın hareketlerini ve evrelerini, Güneş, Dünya ve Ay konularını öğrenir.

İkinci ünitede ise canlıları tanıyalım konusu işlenir. Üçüncü ünite kapsamında kuvvet konusuna giriş yapılır. Bir önceki sene öğrendiklerine ek olarak kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti konularını öğrenirler.
Dördüncü ünite madde ve değişimi üzerinedir. Maddenin hal değişimi, maddenin ayırt edici özellikleri, ısı ve sıcaklık, ısı maddeleri etkiler konuları işlenir. Beşinci ünitede ışığın yayılması ve yansıması, ışığın madde ile karşılaşması tam gölge kavramlarını öğrenirler.

Altıncı ünite kapsamında insan ve çevre konuları işlenir. Bu konular içerisinde biyoçeşitlilik, insan ve çevre ilişkisi, yıkıcı doğa olayları işlenir. Yedinci ünite içerisinde ise bir önceki yılın devamı niteliğinde elektrik devre elamanları konusu işlenir. Devre elemanlarının sembol gösterimlerini öğrenirler.

5. Sınıf Ben Bilimleri Dersinin Öğrencilere Faydası

5. sınıf fen bilimleri dersinin öğrencilere birçok kazanımı vardır. Bu ders sayesinde öğrenciler yaşadıkları çevreyi, maddenin ne demek olduğunu, kuvvet kavramını daha iyi açıklayabilirler. Canlılar dünyasını daha yakından tanıyan öğrenciler mikroskobik canlılar hakkında bilgi edinirler. Bitkiler ve hayvanlar dünyasına daha meraklı bir yaklaşım sergiler ve onları incelemeyi öğrenirler.

Fen bilimleri dersi çocukların kendi yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamlandırmalarına olanak tanıyan bir derstir. İnsan ve çevre ünitesinde doğal afetlerin neler olduğunu tanırlar. Yıkıcı doğa olaylarının nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi öğrenme imkânı bulurlar.

Bu dersin kapsamında elektrik konusunda bilgiler edinerek, basit elektrik devresi elemanları hakkında daha net bilgilere sahip olurlar. Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatına göre verilen fen bilimleri dersi öğrencilerin içinde bulundukları yaşamı daha iyi kavramalarına yardımcı olan bir derstir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Nasıl Çalışılır?

5. sınıf fen bilimleri dersi sayısal derslerin temeli olsa da bu seviyedeki dersin sayısal işlem detayları yoktur. Daha çok sözel bilgilere dayalı olan fen bilimleri dersinde konuyu iyi kavramak son derece önemlidir. Sözel ağırlığı olması konuların sürekli tekrar edilmesini gerekli hale getirir. Bilgi yoğunluğu en fazla derslerden biridir. Öğrenciler bu derste öğrenecekleri bilgileri ilerleyen yıllarda birçok sınavda da kullanabilecektir.

5. sınıf fen bilimleri dersine çalışmak isteyenler konu çalışma ve tekrarından sonra test çözümü yapabilirler. Sitemizde yer alan ve güncel müfredata uygun olan testler sayesinde son derece hızlı bir şekilde konuları kavrayabilirsiniz. Sitemizde bu sınıf düzeyinde her konuya uygun birçok test bulunuyor. Testler basit bilgilerden biraz daha zora doğru gidiyor. Böylece eksiklerinizi net bir şekilde görebilme imkanı sunuyor.

Güncel Müfredata Uygun 5. Sınıf Fen Bilimleri Testleri ve Soruları Çözün

Fen Bilimleri dersi, ilkokul 3. sınıftan itibaren okul müfredatı içerisinde zorunlu bulunan derslerden birisidir. Öğrencilerin yaşadıkları çevre ve çevredeki canlılar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan Fen Bilimleri dersi, aynı zamanda okul başarısı üzerinde de oldukça etkilidir.

5. sınıf Fen Bilimleri konuları, lise sınavlarında sorulan sorulara ait birçok konuyu içerir. 5. sınıf Fen Bilimleri dersinde ve yazılılarında ve lise sınavlarında başarılı olabilmek için yeni müfredata uygun şekilde hazırlanmış güvenilir kaynaklardan test çözümleri yapılmalıdır.

5. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinde başarılı olabilmek için haftalık olarak en az 60 adet Fen Bilimleri dersinden test çözülmesi gerekir. Bu testler, kolaydan zora giderek öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini destekleyecek şekilde hazırlanmıştır.